Avis på väg mot nettonoll före 2050

Vi levererar hållbara transporter för vår planet och människor över hela världen.

En kvinna laddar sin elbil med en kopp kaffe i handen

Stödet för en framtid med låga koldioxidutsläpp

År 2018 lanserade vi vår handlingsplan för 2030, varigenom vi upprättade våra ESG-mål. Dessa omfattar minskning av utsläppen av växthusgaser med 30 %, och vi gör redan framsteg. Sedan 2018 har vi uppnått 17 % minskning av vårt koldioxidavtryck via både de direkta utsläpp vi genererar när vi tillhandahåller transportlösningar och de indirekta utsläppen från den energi vi förbrukar i verksamheten.

Gå ett steg längre
Men vi är ännu inte nöjda, eftersom det krävs ambition, kreativa lösningar och ett åtagande om att göra vårt yttersta för att hålla oss på rätt spår. Såväl som våra investeringar i att bygga ut vår vagnpark med bränslesnåla, hybrid- och elfordon har vi upprättat mål för att reducera energi- och vattenförbrukningen samt minska vår miljöpåverkan på samtliga av Avis uthyrningsstationer.

Vi är stolta över att:

 • Våra elbilar kördes 23 miljoner engelska mil under 2022.
 • 60 % av företagets vagnpark i Skandinavien är antingen hybrid eller eldriven och i Norge har vi en vagnpark med hyrbilar där 55 % är helt eldrivna eller laddhybrider.
 • Vi åtar oss att stödja utbyggnaden av laddningsnätverket och i Europa har vi installerat cirka 180 laddare.
 • I USA har vi inlett ett partnersamarbete med EverCharge, en leverantör av storskaliga laddare, för att lansera laddplatser för elbilar på laddstationer vid George Bush International Airport (IAH) i Houston i Texas.

Ta reda på hur Avis uppfyller sina miljömål här.

Joseph Ferraro, President och CEO, Avis Budget Group

Integrering av elbilar är ett viktigt fokus, säger CEO

– För att kunna integrera elbilar fullständigt i vår verksamhet utvecklade företaget en tredelad strategi med fokus på kundresan, infrastrukturen och tekniken.

Under de kommande åren ska vi fortsätta att bygga ut vår globala koldioxidsnåla vagnpark i stor skala och samtidigt stödja den nödvändiga infrastrukturen för dessa fordon.

Joseph Ferraro,
President och CEO

En elbil laddas vid en laddstation

Dela innovation och hållbara lösningar hos Avis

I takt med att statliga myndigheter och människor runt om i världen anpassar sig och gör förändringar för att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp senast 2050 utforskar och delar vi på Avis teknisk innovation som kan införas på olika platser över hela världen. Det innebär en utbyggnad av vår vagnpark med elbilar.

Spännande hållbarhetsprojekt som våra team i Europa har implementerat omfattar:

 • Tester av ny teknik för fordon-till-elnät i Skandinavien. Detta innebär att elbilar kan ladda sina batterier på natten – när elpriserna är lägre – och dessutom mata energi tillbaka in i elnätet via en dubbelriktad laddare.
 • Avancerad utbildning för våra underhållsteam på våra uthyrningsstationer i Europa om reparation och underhåll av elbilar med högspänning.
 • Öka bildelning genom att bygga ut Avis Budget Groups Zipcar-vagnpark. Under 2022 bestod vår Zipcar-vagnpark i Storbritannien av fler än 600 elbilar.
Avis kontorspersonal granskar material

Ökad energieffektivitet på Avis uthyrningsstationer

Vi arbetar hårt för att göra Avis uthyrningsstationer, kontor och underhållsanläggningar mer energisnåla.

Vårt nuvarande fokus ligger på att uppgradera energisnål LED-belysning över hela verksamheten, på våra kontor, uthyrningsstationer, underhållscenter och över våra skyltar.

Avis stora underhållsanläggningar i USA värms upp med rent brännande ugnar som är byggda för att drivas med förbrukad motorolja.

Ta reda på hur vi hjälper våra företagskunder att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Avis-personal i arbete på parkeringen vid en uthyrningsstation

Hantera resurser och avfall på Avis uthyrningsstationer

Vatten är en värdefull resurs och vi prioriterar insatser för att minska mängden vatten vi förbrukar för rengöring och underhåll av våra fordon.

Vi har minskat vattenförbrukningen under 2022, med projekt som omfattar:

 • Installation av vattenbesparande biltvättsystem vid större anläggningar i USA. Dessa återvinner och återanvänder upp till 80 % av sitt avloppsvatten.

Tester av de senaste innovationerna inom biltvätt på vår anläggning i Köpenhamn. Systemet återcirkulerar och renar 100 % av uthyrningsstationens vatten i en sluten krets, vilket sparar cirka 1 miljon liter vatten per år.

Vidta åtgärder för att minska avfall och öka återvinning

Över hela verksamheten återvinner, reparerar och återanvänder vi när det är möjligt. När avfall som motorolja, däck, bilbatterier och vindrutor kräver omsorgsfull hantering samarbetar vi med certifierade avfallsexperter för att säkerställa att all vår kassering efterlever gällande förordningar.

 • Vårt underhållsprogram är inriktat på att minska avfall. Kontroll av däck och påfyllning av luft av säkerhetsskäl förlänger dessutom deras livslängd.
 • Våra säkerhetskontroller på vindrutor ger oss möjlighet att upptäcka tecken på skador och agera snabbt och reparera eventuella skador för att förlänga vindrutans livslängd.
 • När vi reparerar små bucklor använder våra team teknik för bucklor utan färg som reparerar bilens kaross utan att använda skadliga föroreningar eller kemikalier.
 • Våra team på kontor och uthyrningsstationer sorterar sitt avfall för att minska soptippsavfall.
En elbil avbildad på en uthyrningsstation på landsbygden

Kontrollera vår miljöpåverkan över hela leveranskedjan

Vi arbetar förstås inte i ett vakuum, och det är viktigt för Avis att våra leverantörer delar vårt åtagande om att minska sina koldioxidavtryck och sin hållbarhet i sina egna verksamheter.

 • I Europa lanserar vi en undersökning om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) för leverantörer som vi planerar att lansera runt om i världen för att säkerställa att vårt arbete på detta område fortsätter genom leveranskedjan.
   
 • Våra team i delar av Skandinavien – Danmark, Sverige och Norge – har avtal om att använda bilrengöringskemikalier som är miljöklassificerade och testade för att minska hälsorisker och miljöpåverkan.