Upptäck Avis handlingsplan för 2030

En elbil parkerar vid en laddstation

Hur vi uppfyller våra mål för energi och utsläpp av växthusgaser

Målsättningen med vår handlingsplan för 2030 är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % räknat från basåret 2018.

Eftersom 99 % av våra globala utsläpp är förknippade med våra hyrbilar är övergången till ett ökande antal hybrid- och elbilar i vår vagnpark nyckeln till att uppnå vårt mål för minskning av växthusgaser.

Hur utsläpp av växthusgaser beräknas hos Avis
Utsläpp av växthusgaser beräknas baserat på de utsläpp i omfattning 1 som är resultatet av en verksamhets direkta aktiviteter. I vårt fall är detta vår vagnpark och allt som behövs för att stödja våra kunder på vägen, från driften av våra kontor och uthyrningsstationer till vår service- och underhållsverksamhet. Dessutom ingår de utsläpp i omfattning 2 och 3 som är förknippade med vår verksamhet men ligger utanför vår direkta kontroll, t.ex. elförsörjning.

Den goda nyheten är att vi uppnår våra mål – hittills har vi uppnått en minskning av våra utsläpp av växthusgaser med 17 % sedan 2018.

 

En bil på en landsväg

Mål för minskad vattenförbrukning

I vår roll som leverantör av globala transportlösningar är vatten en viktig del av vår verksamhet och används för att tvätta och underhålla bilar på våra uthyrningsstationer.

Som en del av vår handlingsplan för 2030 är vår målsättning att minska vår verksamhets vattenförbrukning i USA med 30 % räknat från basåret 2018.

På grund av den höga efterfrågan på biluthyrning över hela världen efter pandemin ökade vår vattenförbrukning i USA med 12 % under 2022, men den nivå på vilken vi förbrukar vatten, beräknat som ett förhållande mellan användning i US gallon och företagsintäkter, minskade.

I syfte att kompensera för den totala ökningen av vattenförbrukningen i USA utforskar vi nya sätt att minska vattenförbrukningen via vattensnåla rutiner och tekniker.

En man planterar träd som en del av ett företags program för klimatkompensation

Uppnå våra mål för avfallsminskning

Avis efterlever avfallsrelaterade förordningar i alla våra globala verksamheter, inklusive återvinning eller återanvändning av bilbatterier, förbrukad olja, vindrutor och däck.

Vårt mål var att uppnå noll avfallsnivåer på soptippar i USA för alla däck, vindrutor, motoroljor och bilbatterier före 2030 och vi har nöjet att kunna säga att vi uppnådde dessa nollmål redan 2022.

Våra återvinningsmeriter 2022

  • 903 361 US gallon förbrukad motorolja återvunnen eller återanvänd
  • 357 505 däck återvunna eller återanvända
  • 32 834 bilbatterier återvunna
  • 27 840 vindrutor reparerade
  • 72 741 vindrutor återvunna

Läs mer om vår handlingsplan för 2030.

Joseph Ferraro, President och CEO, Avis Budget Group

– I vår roll som en leverantör av transportlösningar är vi fokuserade på att stödja övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Vi fortsätter att stärka våra strategier för miljön, sociala frågor och styrning (ESG), göra framsteg mot våra mål för 2030 och integrera och genomföra vårt ESG-program vidare. Våra chefsledda ESG Steering Committee och Environmental Subcommittee, som består av globala ledare i hela företaget, är väsentliga för att stödja och driva våra framsteg i framtiden.

Joseph Ferraro
President och CEO