Welcome to Avis

Miljöarbete hos Avis

ISO 14001
Våren 2002 certifierades Avis verksamhet i Sverige enligt SS-EN ISO 14001:1996. Certifikatet uppgraderades 2005 enligt SS-EN ISO 14001:2004. 2014 omcertifierades Avis enligt SS-EN ISO 14001:2004. 2017 uppgraderades certifikatet enligt SS-EN ISO 14001:2015. Certifieringen utfördes av RISE (tidigare SP), Research Institutes of Sweden, som också genomför uppföljande revisioner årligen.

 

Klicka här för att se vårt ISO 14 001 certifikat.

Klicka här för att se vår globala hållbarhetsredovisning.