Miljö - Avis
Welcome to Avis

Miljöarbete hos Avis

ISO 14001
Våren 2002 certifierades miljöarbetet i Avis verksamhet i Sverige enligt SS-EN ISO 14001:1996. Sedan dess arbetar hela tiden vi med ständiga miljöförbättringar. RISE certifiering reviderar våra stationer årligen.

 

Klicka här för att se vårt ISO 14 001 certifikat.

Klicka här för att se vår globala hållbarhetsredovisning och CSR rapport.