Hyrbil Island med Avis premiumbiluthyrning
Welcome to Avis

Hyra bil på Island

Hyra bil Island

Östat i Nordatlanten med dryga 300 000 invånare som ligger strax söder om norra polcirkeln. Själva landet omfattar huvudön, som ligger ca 300 km sydöst om Grönland, ca 1 000 km väster om Norge och 800 km nordväst om Skottland, och ett flertal mindre öar.

Landet utgörs av en ung lavaplatå som har mellan 200 och 300 vulkaner. Av dessa är cirka 30 stycken aktiva. Det är väl till exempel ingen som har glömt utbrottet från Eyjafjallajökull och askmolnet, som fick stor effekt på hela världens flygtrafik år 2010.

Ön avviker kraftigt rent geologiskt från de närmaste landområdena Grönland, Skottland och Norge, och den vulkaniska karaktären förklaras av att Atlantens centralrygg sticker upp över vattenytan. Ryggen ligger rakt över en s.k. hetfläck, vilket gör att ön har bildats just här.