Welcome to Avis

FÖRSÄKRINGSHYRA

Ersättningsbil via ditt försäkringsbolag

Ska du lämna in din bil på verkstad och är i behov av en ersättningsbil? Ditt försäkringsbolag kan ofta täcka delar av hyrbilskostnaden beroende på dina försäkringsvillkor. Vi ser till att fördela kostnaden mellan dig och försäkringsbolaget utifrån de villkor som gäller just din försäkring.

Försäkring med Avis