Leverera för våra medarbetare

En uthyrningsrepresentant från Avis Budget Group talar med en kund på en uthyrningsstation

Vår handlingsplan för 2030: mångfald

Vi har redan arbetat mot att öka mångfalden i vår personalstyrka och främja en inkluderande kultur. Våra mål för 2030 säkerställer att vi upprätthåller både 50 % mångfald och 100 % lika lön mellan könen på alla nivåer i organisationen. Vi åtar oss dessutom att investera minst 10 miljarder USD i mångfaldiga leverantörer.

Styrning och ansvar hos Avis

Hos Avis drivs vår verksamhet etiskt och i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Vi har dessutom ett bredare perspektiv på vårt arbete.

Resebranschen är till sin natur global, och vi är medvetna om att detta leder till ökad risk för människohandel och exploatering. Vi tar vårt ansvar på största allvar och vidtar åtgärder för att utbilda 100 % av våra uthyrningsrepresentanter för att hjälpa dem att identifiera och reagera på människohandel.

Resursgrupper för medarbetare (ERG) och #POWERofDIFFERENT

I syfte att säkerställa att vi tillhandahåller en kanal där röster kan höras upprättade vi fyra ERG:er under paraplyet #POWERofDIFFERENT. #POWERofDIFFERENT är vårt åtagande om att vara en inkluderande arbetsplats som välkomnar och firar de demografiska, kulturella och livsstilsmässiga skillnaderna hos våra medarbetare. Vi har fyra ERG:er: #POWERofWOMEN, #POWERofCOLOR och #POWERofVETERANS samt #POWERofPRIDE som lanserades 2022 och firar vår HBTQ+-community.

En uthyrningsrepresentant på en Avis-uthyrningsstation

Stödja medarbetares välbefinnande

Avis förmåner för medarbetare i de länder där vi är verksamma återspeglar lokala rutiner och kulturer. Men vårt åtagande om att tillhandahålla omfattande och meningsfulla förmåner och resurser är konsekvent runt om i världen.

Vårt program Driving Well-being Together har som målsättning att hjälpa våra medarbetare att uppnå alla delar av välbefinnande genom att förespråka vanor som främjar fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt välbefinnande.

Ett lokalt ABG-team i Frankrike arbetar med ett insamlingsprojekt

Ge tillbaka

Vi bedriver vår verksamhet runt om i världen och åtar oss att stödja lokala samhällen och välgörenhetsorganisationer på både företagsnivå och via enskilda medarbetare. Vi stödjer våra team som är engagerade i att ge sin tid till en lokal sak eller välgörenhet som ligger dem varmt om hjärtat. På företagsnivå sponsrar och samarbetar vi med flera organisationer, inklusive Make-A-Wish, R U OK?, Susan G. Komen och Toys for Tots.

Joseph Ferraro, President och CEO, Avis Budget Group

Främja mångfald, rättvisa och inkludering

– Vi är stolta över att främja en inkluderande kultur, samtidigt som vi fortsätter att arbeta för förändring internt och i våra samhällen. Via vår strategi #POWERofDIFFERENT fokuserar vi på utbildning för att skapa medvetenhet och främja en rättvis och inkluderande arbetsplats där alla känner sig uppskattade och respekterade.

Joseph Ferraro
President och CEO