Hjälpa företagskunder i kampen mot klimatförändringar

Hos Avis arbetar vi för att hjälpa våra företagskunder att minska sina utsläpp av växthusgaser och uppfylla koldioxidutsläppsmål.

Leverera miljöförmåner för våra företagskunder

Under 2022 samarbetade våra kollegor hos Zipcar i Storbritannien med tre stadsdelar i London för att lansera en tjänst med eldrivna skåpbilar för små företag. Programmet minskar antalet fordon med höga utsläppsnivåer, minskar behovet av parkering och hjälper små företag att arbeta i zoner med ultralåga utsläpp.

I samarbete med Uber erbjöd vi tusentals av deras förare i städer över hela Nordamerika möjlighet att köra bilar med låga utsläpp under 2022. Detta var kostnadseffektivt för förarna, minskade utsläppen och minskade slitaget på deras privata bilar.

*Med hjälp av kalkylatorn för motsvarigheter till växthusgaser från USA:s Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA