Welcome to Avis

Avis kvalitetspolicy i Sverige

Vi - Avis Brand Ambassadors, såväl anställda som företagsledning - äger Avis kvalitetspolicy.
Det är vi som skall ge orden innebörd och relevans. Det gör vi genom att välja rätt attityd och förhållningssätt i varje möte med våra kunder och gentemot varandra inom avdelningarna.

Vår vision
Att vid varje tillfälle överträffa kundens förväntningar.

Vår värdering
Att bemöta kunderna med empati, ärlighet, medmänsklighet och beslutsamhet.

Vår produkt
Försäljning av kundanpassade hyrbilstjänster med hög kvalitet.
Kvalitetsprogram Avis