Welcome to Avis

Hyresvillkor och produkter i Sverige

Detta Avtal utgör inte ett avtal om uthyrningstjänster avseende fordon ("Uthyrningstjänster"). Uthyrningstjänsterna tillhandahålls enligt Avis standardhyresavtal ("Hyresavtalet") med den lokale leverantören. Ni ombeds ingå Hyresavtalet, i vilket Ni finner fullständiga villkor, med den lokale leverantören när Ni hämtar Ert fordon. Det krävs också att Ni följer Avis standardvillkor avseende Er behörighet att köra.

Avis reserverar sig för ev. fel i publicerad text.


Hyresvillkor och produkter i Sverige