Welcome to Avis

Borttappade nycklar

Förlorade bilnycklar

Har du glömt att lämna tillbaka bilnycklarna?

Om du har lämnat tillbaka hyrbilen men glömt att återlämna bilnycklarna kan du höra av dig till det lokala hyrbilskontoret. Då kan ni komma överens om hur återlämnandet ska gå till.

Extraavgift tillkommer, t.ex. hyreskostnad för motsvarande period då bilen är obrukbar.
Avis, bilnycklar

Har du tappat bort bilnycklarna?

Vid borttappade nycklar debiterar vi en nyckelavgift (faktiska kostnaderna för att beställa nycklarna från leverantör) samt hyreskostnad för motsvarande period då bilen är obrukbar.